Ümmet alimlerinden terör rejimine karşı intifada çağrısı

Ümmet alimleri, yayımladıkları ortak bir bildiriyle işgalci Siyonist rejimin, Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi, önemli çağrılarda bulundu.

Siyonist düşmanın bir kez daha çirkin suçlu yüzünü gösterdi belirtilen bildiride, Mescid-i Aksa’da yapılan baskında yüzlerce Müslüman’ın yaralandığı hatırlatıldı.

Doğrudan başlarına ve gözlerine nişan alınması neticesinde birçok Müslümanın gözlerini kaybettiğine dikkat çekilen bildiride, Mescid-i Aksa çevresinde kadın murabıtlara saldırıldığı, Kıble Mescidi’nin içinde namaz kılan cemaate ses bombalarıyla saldırıldığı kaydedildi.

Bildiride, “Mescid-i Aksa’ya saldırı yapıldığı sırada siyonist güçler, Şeyh Cerrah Mahallesi’ni kuşatmıştı. Filistinlilerin yerinden edilme tehdidi altında bulunan Şeyh Cerrah’ta siyonistler, aileleriyle dayanışmaya gitmek isteyenleri engellerken, diğer taraftan işgalci yerleşimcilerin, halkımıza saldırmasına izin verdiler.” denildi.

Bildiride ümmet alimleri şu 12 önemli çağrıda bulundu:

“Sabredin, kesinlikle sabırla sonuç gelecektir”

1- Ümmetin alimleri olarak Mübarek Mescid-i Aksa’nın kahraman murabıtlarını ve Kudüs şehri ile Şeyh Cerrah Mahallesi’nde sebat eden halkımızı selamlıyoruz. Sizler bugün bütün ümmetin sebat örneğisiniz. Ümmetin saygınlığını, akidesini, dinini ve onurlarının savunucularısınız.  Hepsi sizinledir. Mübarek Aksa’nın etrafında ve Şeyh Cerrah Mahallesi’nde sizinle beraber olmayı arzuluyorlar. Sabredin, kesinlikle sabırla sonuç gelecektir. Bu Allah’ın vadidir. Allah hiçbir zaman sözünden dönmez.

“Filistin halkımızı Mescid-i Aksa’yı savunmaya çağırıyoruz”

2- Ümmetin alimleri, Kudüs mahalleleri, 1948 yılında işgal edilmiş topraklarımız ve Batı Şeria’da bulunan sevgili Filistin halkımızı, en yakın yoldan Mescid-i Aksa’ya yola çıkıp, onu savunmaya çağırıyoruz. Yine alimler olarak, sizden Şeyh Cerrah Mahallesi’nde, Siyonist düşmana karşı sebat eden halkımıza destek vermek, kapısında durmak, direnmek ve savaşmak için harekete geçmeye çağırıyoruz. Bu gün savaş günüdür. Güç yetirenin geride kalması ve zorluk çıkarmasına için bir özürleri yoktur. ‘Gerek yaya olarak gerek binek üzerinde Allah yolunda sefere çıkın. Mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.’ (Tevbe Süresi 41)

3- Alimler olarak, Batı Şeria’daki halkımızı, topraklarını siyonist gaspçıların altında ateşe çevirmesini, bireysel ve toplumsal olarak yapacakları eylemelerle düşmanın uykularını kaçırtmaya ve mübarek Mescid-i Aksa için yeni bir intifada başlatmaya davet ediyoruz.

Allah-u Teala şöyle buyuruyor: ‘Kendilerine savaş açılan Müslümanlara, zulme uğramaları sebebiyle cihad için izin verildi. Şüphe yok ki Allah’ın onlara yardım etmeğe gücü yeter. Onlar, haksız yere, sırf, ‘Rabbimiz Allah’tır’ demelerinden dolayı yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah’ın, insanların bir kısmını bir kısmıyla defetmesi olmasaydı, içlerinde Allah’ın adı çok anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler muhakkak yerle bir edilirdi. Şüphesiz ki Allah, kendi dinine yardım edene mutlaka yardım eder. Şüphesiz ki Allah, çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.’  (Hac Süresi 39/40)

“Düşman kuvvet dili dışında bir dilden anlamıyor”

4- Alimler, Kassam Tugaylarının genel komutanının siyonist düşmanı son uyarmasından dolayı selamlıyor ve Filistin direniş gruplarından Kudüs, Mescid-i Aksa ve göçe zorlanan mazlum halk için cihadi çalışmalar yapmasına ve Filistin’in farklı yerlerinde kahramanlık eylemleri yapmaya davet ediyoruz. Kesinlikle bu düşman kuvvet dili dışında bir dilden anlamıyor.

Allah-u Teala şöyle buyuruyor: ‘Onlarla savaşın ki Allah, sizin ellerinizle onların cezasını versin ve onları rezil ve rüsvay etsin, yardımıyla sizi onlara muzaffer kılsın. Ve mümin bir kavmin yüreklerini ferahlandırsın’ (Tevbe Süresi 14)

“Müslüman ülkelerin liderlerinden kendilerini dünyada ve ahirette bu utançtan kurtarmalarını istiyoruz”

5- Ümmetin alimleri, Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi’nde yaşananlara yönelik resmi olarak Arap ve Müslüman ülkelerin sessizliğini ve utanç verici sempatilerini kınıyor. Müslüman ülkelerin liderlerinden kendilerini dünyada ve ahirette bu utançtan kurtarmalarını istiyoruz. Bilsinler ki, onların Allah’ın yanında bir yeri vardır. Ayrıca tarih onlara merhamet etmeyecek ve nesiller onların bu kötü fiillerini kınayacaklardır.

6- Alimler, Ürdün ve Filistin hükümetinin harekete geçip, Şeyh Cerrah Mahallesi’nde bulunan halkın mülkiyet haklarını gösteren belgeleri Uluslararası Ceza Mahkemelere sunmalarını talep ediyoruz. Alimler, bu adımların şu ana kadar atılmamasını şüpheyle karşılıyor.

7- Alimler, ümmetin bütün alimlerini ve davetçilerini bu günlerde davet çalışmalarını artırmalarını istiyor. Böylece canlılık olup, insan kalabalıkları arasında hareketlilik devam eder. Ayrıca alimlerimiz insanlara şeri sorumluluklarını açıklayıp çalışma safları ve farklı programlarda öne geçsinler.

Allah-u Teala şöyle buyuruyor: ‘(Ne var ki) mü’minlerin hepsi toptan seferber olacak değillerdir. Öyleyse onların her kesiminden bir grup da din konusunda köklü ve derin bilgi sahibi olmak ve döndükleri zaman kavimlerini uyarmak için geri kalsa ya! Umulur ki sakınırlar.’ (Tevbe süresi 122)

Komşu Müslüman halklar harekete geçsin

8- Alimler, başta sevgili Filistin’e komşu ülkeler olmak üzere Müslüman halklarından harekete geçmelerini ve imkanlar dahilinde meydanlara inmelerini istiyoruz.  Meydanlara ve sahalara övülen ve gereklidir.

9- Alimler, Mübarek Mescid-i Aksa mürabıtları ve Şeyh Cerrah Mahallesinde sebat eden halkımıza mal ile cihad etme vurgusu yapıyor. Siyonist düşmana karşı ve peygamberin geçtiği yer için harcanmayan bir malda hayır olmadığın açıklıyor.

Allah-u Teala şöyle buyuruyor: ‘İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselerin mertebeleri, Allah katında daha üstündür. İşte onlar, başarıya erenlerin ta kendileridir.’ (Tevbe 20)

“İmkanlarını seferber edip harekete geçen bütün gençleri selamlıyoruz”

10- Alimler, mübarek Mescid-i Aksa’da yaşananları sosyal medya üzerinde yayınlayan ve bu uğurda çalışan gençlere selam ediyor. Onların elinden tutuyor ve onları gayretlerini artırmaya ve sürdürmeye davet ediyor. Aynı şekilde mübarek Mescid-i Aksa murabıtları ve Şeyh Cerrah Mahallesi’nde sebat edenler için imkanlarını seferber edip harekete geçen bütün gençleri selamlıyoruz.

“Basın yayın kuruluşlarından sebat edenler için çalışmalarını artırmaya davet ediyoruz”

11- Alimler, basın yayın kuruluşlarından, mübarek Mescid-i Aksa murabıtları ve Şeyh Cerrah Mahallesi’nde sebat edenler için çalışmalarını artırmaya davet ediyoruz. Gaspçı saldırganların karşı rollerini en iyi şekilde yapmaları ve bu zor durumda onların yaptıklarının zorunlu, vacip cihat olduğunu teyit ederiz.

12- Alimler, Batıdaki İslami kurum ve kuruluşların yapacakları çalışmalarla Batılı toplumlardaki kamuoyunu, mübarek Mescid-i Aksa murabıtları ve Şeyh Cerrah Mahallesi’nde sebat edenler için Siyonist düşmana karşı harekete geçirmelerini istiyoruz. Ayrıca siyonist yalanlarını, hukuk ve kanun ve diğer kuruluşlarla ifşa etmelerini istiyoruz.

Ey Müslümanlar, ey özgürler! Kesinlikle Mescid-i Aksa sizi çağırıyor, Şeyh Cerrah Mahallesi sizden yardım bekliyor. Onlara yardım edin ki, Allah’ın da size yardım ettiğini görün. ‘De ki: ‘Çalışın, yapın. Yaptıklarınızı Allah da, Resûlü de, Müminler de göreceklerdir. Sonra gaybı da, görülen âlemi de bilen Allah’ın huzuruna döndürüleceksiniz. O da size bütün yapmakta olduğunuz şeyleri haber verecektir.’ (Tevbe süresi 105)”

Bildiriye imza atan kuruluşlar

Bildiriyi imzalayan ümmet alimlerinin bünyesinde bulundukları kuruluşlar şöyle:

Türkiye Alimler ve Medreseler birliği, Suriye İslam Konseyi, Kudüs ve Filistin’i Desteklemek Daimî Heyet, Irak İmamlar, Hatipler ve Davetçiler Birliği, Arap Fas Alimler Birliği, Ehli Sünnet Alimler Birliği, Türkiye Ehli Sünnet Alimler Birliği, Uluslararası Aksa Platformu Birliği, Irak Müslüman Alimler Heyeti, Suriye Alimler Birliği, Libya Alimler Heyeti, Uluslararası Müslüman Alimler Birliği, Senegal İslami Topluluk, Filistin ve Kudüs’ü Desteklemek İçin Ulusal İttifak, Tunus Davet ve İslah Birliği, Daru-l Ulum Zahedan Üniversitesi, Senegal İbadurrahman Cemaati, Türkiye UMAD Alimler Derneği, Pakistan İslam Alimleri Derneği, Malezya Alimler Derneği, Libya Daru’l İfta, Senegal İmamlar ve Davetçiler Birliği, Endonezyalı Davetçiler Birliği, Toplumu İrşad Birliği, Güney Doğu Asya Alimler ve Davetçileri Birliği, Müslüman Alimler Birliği, Akıllı Genç Alimler Konseyi, Hindi imanlar konseyi, Sirilanka Müslümanları Ulusal Şura Konseyi, Endonezyalı Alimler Konseyi, Güney Afrika’da İslami Yargı Konseyi, Güneydoğu Asya Akademisyenler Konseyi, Alim yetiştirme Merkezi / Moritanya, Çad Genç Diriliş Kuruluşu, İbn Taşvin Kuruluşu, İslam Birlik Kuruluşu, Somalili Alimler Heyeti, Lübnan Müslüman Alimler Heyeti, Ikram Alimler Heyeti, Filistin Alimler Heyeti, Filistinli alimler Forumu, Filistin davetçiler Forumu, Filistin Alimler Birliği- Gazze, MADAV Alimler Derneği, Filistin İçin Davetçiler, Eritreli Alimler Birliği, Afganistan Bilimsel Alimler Akademisi, İslam Birliği Derneği, Yemen Diriliş Derneği, Mağrip Alimler Derneği

Bu Haberi Paylaşın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu